Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Ustawa określ...
art. 2    Ilekroć w ustawie ...
art. 3    Ustawę stosuje się...
art. 4    1. Przepisów ust...
art. 5    Do czynności podej...
Rozdział 2 Postępowanie o ...
art. 6    Koncesjodawca przy...
art. 7    1. Koncesjodawca...
art. 8    1. Gdy opis prze...
art. 9    1. Podstawą obli...
art. 10    1. Koncesjodawca...
art. 11    Ogłoszenie o konce...
art. 12    1. Jeżeli wartoś...
art. 13    1. Zainteresowan...
art. 14    1. Koncesjodawca...
art. 15    1. Koncesjodawca z...
art. 16    1. Koncesjodawca...
art. 17    1. Koncesjodawca...
art. 18    1. Z zastrzeżeni...
art. 19    1. Koncesjodawca...
art. 20    1. Koncesjodawca s...
Rozdział 3 Umowa koncesji...
art. 21    1. Z zastrzeżeni...
art. 22    1. Umowa koncesji ...
art. 23    1. Zakazuje się ...
art. 24    1. Okres, na któ...
art. 25    1. Koncesjodawca...
art. 26    Do udzielania prze...
Rozdział 4 Skarga
art. 27    1. Zainteresowane...
art. 28    1. Skargę wnosi ...
art. 29    1. Z zastrzeżeni...
art. 30    1. Sąd nie może o...
art. 30a    Sąd, w przypadku s...
art. 30b    1. Karę finansow...
art. 30c    1. W przypadku o...
art. 31    Sąd rozpoznaje ska...
Rozdział 5 Zmiany w przepi...
art. 32    W ustawie z dnia 2...
art. 33    W ustawie z dnia 2...
art. 34    W ustawie z dnia 2...
art. 35    W ustawie z dnia 2...
art. 36    W ustawie z dnia 1...
Rozdział 6 Przepisy przejś...
art. 38    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl