Rozdział 1 Przepisy ogóln...
art. 1    W celu zapewnienia...
art. 2    1. Korpus służby c...
art. 3    W rozumieniu ustaw...
art. 4    W służbie cywilnej...
art. 5    1. Dyrektor genera...
art. 6    Każdy obywatel ma ...
art. 7    1. Limit mianowań ...
art. 8    1. Minister właści...
art. 9    1. W sprawach doty...
Rozdział 2 Organizacja sł...
art. 10    1. Szef Służby Cyw...
art. 11    1. Szefem Służby C...
art. 12    Prezes Rady Minist...
art. 13    1. Prezes Rady Min...
art. 14    Obsługę Szefa Służ...
art. 15    1. Szef Służby Cyw...
art. 16    1. W ramach reali...
art. 17    1. Szef Służby Cyw...
art. 18    Minister właściwy ...
art. 19    1. Przy Prezesie R...
art. 20    1. Rada liczy 15 c...
art. 21    1. Kadencja członk...
art. 22    1. Członkostwo w R...
art. 23    1. Tryb pracy Rady...
art. 24    1. Członkowi Rady ...
art. 25    1. Stanowisko dyre...
Rozdział 3 Nawiązanie sto...
art. 26    1. Dyrektor genera...
art. 27    1. Główny Lekarz W...
art. 28    1. Dyrektor genera...
art. 29    Imiona i nazwiska...
art. 29a    1. W toku naboru k...
art. 30    1. Sporządza się p...
art. 31    1. Dyrektor genera...
art. 32    Członek komisji, o...
art. 33    Jeżeli w ciągu 3 m...
art. 34    1. Osoba zwolniona...
art. 35    1. Stosunek pracy ...
art. 36    1. Osoby podejmują...
art. 37    1. Osoba zatrudnio...
art. 38    1. Pierwsza ocena ...
art. 39    Prezes Rady Minist...
art. 41    1. Szef Służby Cyw...
art. 42    1. Pracownik służb...
art. 43    1. Krajowa Szkoła ...
art. 44    1. Szef Służby Cyw...
art. 45    1. Osoba przystępu...
art. 46    Posiadanie przez a...
art. 47    Prezes Rady Minist...
następne >>
1 2 3 4 5


© 2001 - 2003 openlaw.pl