<< poprzednie
art. 39    Dotychczasowe prze...
art. 40    Rejestr przedsiębi...
art. 41    Traci moc ustawa z...
art. 42    Ustawa wchodzi w ż...
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl