Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Istnienie i rozwój...
art. 2    Rodzinne ogrody dz...
art. 3    Spełniając pozytyw...
art. 4    Rodzinne ogrody dz...
art. 5    Rodzinne ogrody dz...
art. 6    Rodzinnym ogrodem ...
art. 7    Organy administrac...
art. 8    Istnienie i rozwój...
Rozdział 2 Rodzinne ogrody...
art. 9    Rodzinne ogrody dz...
art. 10    1. Grunty stanowią...
art. 11    Nabywanie praw maj...
art. 12    1. Grunty przeznac...
art. 13    1. Podział gruntu ...
art. 14    1. Polski Związek ...
art. 15    1. Urządzenia, bud...
art. 16    Polski Związek Dzi...
art. 17    1. Likwidacja rodz...
art. 18    Likwidacja rodzinn...
art. 19    1. Podmiot, w inte...
art. 20    1. Podmiot, w któr...
art. 21    1. Wydanie przez P...
art. 22    Do likwidacji częś...
art. 23    O rozpoczęciu i za...
art. 24    1. Zasadne roszcze...
Rozdział 3 Polski Związek ...
art. 25    1. Polski Związek ...
art. 26    1. Do zadań PZD na...
art. 27    1. PZD posiada oso...
art. 28    1. Jednostkami org...
art. 29    1. PZD działa na p...
art. 30    1. Członkami PZD s...
art. 31    1. Przydział dział...
art. 32    W sprawach nabycia...
art. 33    1. PZD prowadzi re...
art. 34    1. Majątek PZD pow...
art. 35    1. PZD może prowad...
art. 36    1. PZD tworzy Fund...
art. 37    Jednostki organiza...
art. 38    (uchylony).
Rozdział 4 Przepisy przejś...
art. 39    1. Polski Związek ...
art. 40    1. W terminie 12 m...
art. 41    1. Pracownicze ogr...
art. 42    1. Rejestr pracown...
art. 43    1. Środki zgromadz...
art. 44    W ustawie z dnia 6...
art. 45    W ustawie z dnia 1...
art. 46    W ustawie z dnia 1...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl