art. 1    1. Osoby fizyczne ...
art. 2    1. W przypadku ws...
art. 3    1. Decyzję o przek...
art. 4    1. Osoba, na rzec...
art. 5    Przekształcenie pr...
art. 5a    Przepisy niniejsze...
art. 6    W ustawie z dnia 1...
art. 7    W ustawie z dnia 2...
art. 8    Do spraw wszczętyc...
art. 9    Tracą moc: 1) ...
art. 10    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl