<< poprzednie
art. 69    1. W razie koniecz...
art. 70    1. Właściciel, zar...
art. 71    1. Przez zmianę sp...
art. 71a    1. W razie zmiany ...
art. 72    1. Minister właści...
Rozdział 7 Katastrofa budo...
art. 73    1. Katastrofą budo...
art. 74    Postępowanie wyjaś...
art. 75    1. W razie katastr...
art. 76    1. Organ, o którym...
art. 77    Organy, o których ...
art. 78    1. Po zakończeniu ...
art. 79    Inwestor, właścici...
Rozdział 8 Organy administ...
art. 80    1. Zadania adminis...
art. 81    1. Do podstawowych...
art. 81a    1. Organy nadzoru ...
art. 81b    (uchylony).
art. 81c    1. Organy administ...
art. 82    1. Do właściwości ...
art. 82a    Starosta nie może ...
art. 82b    1. Organy administ...
art. 83    1. Do właściwości ...
art. 83a    (uchylony).
art. 84    1. Do zadań organó...
art. 84a    1. Kontrola przest...
art. 84b    1. Kontrolę działa...
art. 85    Współdziałanie org...
art. 85a    Do kontroli działa...
art. 86    1. Powiatowy inspe...
art. 87    1. Wojewódzkiego i...
art. 88    1. Główny Inspekto...
art. 88a    1. Główny Inspekt...
art. 88b    Wojewoda w sprawac...
art. 89    (skreślony).
art. 89a    Do właściwości org...
art. 89b    Wojewoda w sprawac...
art. 89c    1. W przypadkach...
Rozdział 9 Przepisy karne...
art. 90    Kto, w przypadkach...
art. 91    1. Kto: 1) udarem...
art. 91a    Kto nie spełnia, o...
art. 92    1. Kto: 1) w razi...
art. 93    Kto: 1) przy proj...
art. 94    Orzekanie w sprawa...
Rozdział 10 Odpowiedzialno...
art. 95    Odpowiedzialności ...
art. 96    1. Popełnienie czy...
art. 97    1. Postępowanie w ...
art. 98    1. W sprawach odpo...
następne >>
1 2 3 4


© 2001 - 2003 openlaw.pl