<< poprzednie
art. 36    1. W decyzji o poz...
art. 36a    1. Istotne odstąpi...
art. 37    1. Decyzja o pozwo...
art. 38    1. Decyzję o pozwo...
art. 39    1. Prowadzenie rob...
art. 39a    Budowa obiektu bud...
art. 40    1. Organ, który wy...
art. 40a    Ilekroć w przepis...
Rozdział 5 Budowa i oddawa...
art. 41    1. Rozpoczęcie bud...
art. 42    1. Inwestor jest o...
art. 43    1. Obiekty budowla...
art. 44    1. Inwestor jest o...
art. 45    1. Dziennik budowy...
art. 46    Kierownik budowy (...
art. 47    1. Jeżeli do wykon...
art. 48    1. Właściwy organ ...
art. 49    1. Właściwy organ,...
art. 49a    1. W przypadku uch...
art. 49b    1. Właściwy organ ...
art. 50    1. W przypadkach i...
art. 50a    Właściwy organ w p...
art. 51    1. Przed upływem 2...
art. 52    Inwestor, właścici...
art. 53    Przepis art. 52 st...
art. 54    Do użytkowania obi...
art. 55    Przed przystąpieni...
art. 55a    Minister właściwy ...
art. 56    1. Inwestor, w sto...
art. 57    1. Do zawiadomieni...
art. 58    (uchylony).
art. 59    1. Właściwy organ ...
art. 59a    1. Właściwy organ ...
art. 59b    (uchylony).
art. 59c    1. Właściwy organ ...
art. 59d    1. Właściwy organ,...
art. 59e    Obowiązkową kontro...
art. 59f    1. W przypadku stw...
art. 59g    1. Karę, o której ...
art. 60    Inwestor, oddając ...
Rozdział 6 Utrzymanie obie...
art. 61    Właściciel lub zar...
art. 62    1. Obiekty budo...
art. 63    1. Właściciel lub ...
art. 63a    (uchylony).
art. 64    1. Właściciel lub ...
art. 65    Właściciel lub zar...
art. 66    1. W przypadku stw...
art. 67    1. Jeżeli nieużytk...
art. 68    W razie stwierdzen...
następne >>
1 2 3 4


© 2001 - 2003 openlaw.pl