Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa - Prawo bud...
art. 2    1. Ustawy nie stos...
art. 3    Ilekroć w ustawie ...
art. 4    Każdy ma prawo zab...
art. 5    1. Obiekt budowlan...
art. 5a    1. W przypadku bud...
art. 51    . Osoba posiadają...
art. 52    1. Osoba sporząd...
art. 6    Dla działek budowl...
art. 7    1. Do przepisów te...
art. 8    Rada Ministrów moż...
art. 9    1. W przypadkach s...
art. 10    Wyroby wytworzone ...
art. 10a    (uchylony).
art. 11    1. Minister właści...
Rozdział 2 Samodzielne fun...
art. 12    1. Za samodzielną ...
art. 12a    Samodzielne funkcj...
art. 12b    (uchylony).
art. 12c    (uchylony).
art. 13    1. Uprawnienia bud...
art. 14    1. Uprawnienia bud...
art. 15    1. Rzeczoznawcą...
art. 16    1. Minister właści...
Rozdział 3 Prawa i obowiąz...
art. 17    Uczestnikami proce...
art. 18    1. Do obowiązków i...
art. 19    1. Właściwy organ ...
art. 20    1. Do podstawowych...
art. 21    Projektant, w trak...
art. 21a    1. Kierownik budow...
art. 22    Do podstawowych ob...
art. 23    Kierownik budowy m...
art. 23a    (uchylony).
art. 24    1. Łączenie funkcj...
art. 25    Do podstawowych ob...
art. 26    Inspektor nadzoru ...
art. 27    Przy budowie obiek...
Rozdział 4 Postępowanie po...
art. 28    1. Roboty budowlan...
art. 29    1. Pozwolenia na b...
art. 29a    1. Budowa przy...
art. 30    Zgłoszenia właściw...
art. 31    1. Pozwolenia nie ...
art. 32    1. Pozwolenie na b...
art. 33    1. Pozwolenie na b...
art. 34    1. Projekt budowla...
art. 35    1. Przed wydaniem ...
art. 35a    1. W przypadku wni...
następne >>
1 2 3 4


© 2001 - 2003 openlaw.pl