art. 1    Ustawa określa zas...
Rozdział 1 Kasy mieszkanio...
art. 2    1. W rozumieniu us...
art. 3    1. Podjęcie przez ...
art. 4    1. Środki zgromadz...
art. 5    1. Przychodami kas...
art. 6    (uchylony).
art. 6a    1. W celu zapewnie...
art. 7    Komisja Nadzoru Fi...
Rozdział 2 Umowa o kredyt ...
art. 8    Przez zawarcie umo...
art. 9    1. Umowa o kredyt ...
art. 10    1. Określony w umo...
art. 11    1. Oszczędności gr...
art. 12    1. Po upływie umow...
art. 13    1. Przedłużenie ok...
art. 14    Posiadacz rachunku...
art. 15    1. Jeżeli stosunki...
Rozdział 2a Kredyty udziel...
art. 15a    1. Bank Gospodarst...
art. 15b    1. Kredytów, o któ...
art. 15c    Bank Gospodarstwa ...
art. 15d    1. W celu realizac...
art. 15e    1. Jeżeli kredyt, ...
Rozdział 3 (uchylony).
art. 16    (uchylony).
art. 17    (uchylony).
art. 18    (uchylony).
art. 19    (uchylony).
art. 19a    (uchylony).
art. 20    (uchylony).
art. 21    (skreślony).
art. 21a    (uchylony).
art. 21b    (uchylony).
art. 22    (uchylony).
Rozdział 4 Towarzystwa bud...
art. 23    1. Towarzystwa bud...
art. 24    1. Towarzystwo pro...
art. 25    1. W towarzystwie ...
art. 26    1. Nazwa towarzyst...
art. 27    1. Przedmiotem dzi...
art. 28    1. Stawki czynszu ...
art. 29    1. Pracoda...
art. 29a    1. Osoba fizyczna ...
art. 30    1. Towarzystwo moż...
art. 30a    1. Towarzyst...
art. 31    1. Kryteria i tryb...
art. 32    Umowa najmu może p...
art. 33    W sprawach nieureg...
Rozdział 4a (skreślony)
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl