Dział I Księgi wieczyste ...
art. 1    1. Księgi wieczyst...
art. 2    Księgi wieczyste s...
art. 3    1. Domniemywa się,...
art. 4    Przeciwko domniema...
art. 5    W razie niezgodnoś...
art. 6    1. Rękojmia wiary ...
art. 7    Rękojmia wiary pub...
art. 8    Rękojmię wiary pub...
art. 9    Przepisy art. 5-8 ...
art. 10    1. W razie niezgod...
art. 11    Ograniczone prawo ...
art. 12    1. O pierwszeństwi...
art. 13    1. Ustanawiając og...
art. 14    Jeżeli przed wpisa...
art. 15    Przepisy art. 11-1...
art. 16    1. W wypadkach prz...
art. 17    Przez ujawnienie w...
art. 18    Równocześnie z wpi...
art. 19    1. Roszczenie o pr...
art. 20    1. Do pierwszeństw...
art. 21    Właściciel kilku n...
art. 22    1. Ograniczone pra...
Rozdział 2 Ustrój ksiąg wi...
art. 23    Prowadzenie ksiąg ...
art. 23a    Sądy rejonowe prow...
art. 24    1. Dla każdej nier...
art. 241    1. Do ksiąg wiecz...
art. 25    1. Księga wieczyst...
art. 251    1. Księgi wieczyst...
art. 26    1. Podstawą oznacz...
art. 27    1. W razie niezgod...
art. 28    Przy każdej księdz...
art. 29    Wpis w księdze wie...
art. 30    (uchylony).
art. 31    1. Wpis może być d...
art. 32    1. Do wpisu ograni...
art. 33    Oświadczenie woli ...
art. 34    Wpis może nastąpić...
art. 35    1. Właściciel nier...
art. 36    "1. Sądy, organy ...
art. 361    1. Księgi wieczyst...
art. 362    1. Odpisy ksiąg wi...
art. 363    1. Dla prowadzenia...
art. 364    1. Wprowadzając sy...
art. 365    1. Centralna Infor...
art. 37    (skreślony).
art. 38    (skreślony).
art. 39    (skreślony).
art. 40    (skreślony).
następne >>
1 2 3 4


© 2001 - 2003 openlaw.pl