Tytuł I MAŁŻEŃSTWO DZIA...
art. 1    § 1. Małżeństwo zo...
art. 2    Jeżeli mimo niezac...
art. 3    § 1. Osoby zamierz...
art. 4    Małżeństwo przed k...
art. 41    § 1. Osobom zamier...
art. 5    Kierownik urzędu s...
art. 6    § 1. Z ważnych pow...
art. 7    § 1. Jeżeli małżeń...
art. 8    § 1. Duchowny, prz...
art. 9    § 1. W razie niebe...
art. 10    § 1. Nie może zawr...
art. 11    § 1. Nie może zawr...
art. 12    § 1. Nie może zawr...
art. 13    § 1. Nie może zawr...
art. 14    § 1. Nie mogą zawr...
art. 15    § 1. Nie mogą zawr...
art. 151    § 1. Małżeństwo mo...
art. 16    W razie zawarcia m...
art. 17    Małżeństwo może by...
art. 18    Nie można unieważn...
art. 19    § 1. Jeżeli jeden ...
art. 20    § 1. Orzekając uni...
art. 21    Do skutków unieważ...
art. 22    Powództwo o uniewa...
DZIAŁ II PRAWA I OBOWIĄZKI...
art. 23    Małżonkowie mają r...
art. 24    Małżonkowie rozstr...
art. 25    § 1. O nazwisku, k...
art. 26    (uchylony).
art. 27    Oboje małżonkowie ...
art. 28    § 1. Jeżeli jeden ...
art. 281    Jeżeli prawo do mi...
art. 29    W razie przemijają...
art. 30    § 1. Oboje małżonk...
DZIAŁ III Małżeńskie ustro...
art. 31    § 1. Z chwilą zawa...
art. 32    (uchylony).
art. 33    Do majątku osobist...
art. 34    Przedmioty zwykłeg...
art. 341    Każdy z małżonków ...
art. 35    W czasie trwania w...
art. 36    § 1. Oboje małżonk...
art. 361    § 1. Małżonek może...
art. 37    § 1. Zgoda drugieg...
art. 38    Jeżeli na podstawi...
art. 39    Jeżeli jeden z mał...
art. 40    Z ważnych powodów ...
art. 41    § 1. Jeżeli małżon...
art. 42    Wierzyciel małżonk...
następne >>
1 2 3 4 5 6


© 2001 - 2003 openlaw.pl