Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Mieszkańcy woje...
art. 2    1. Organy samorząd...
art. 3    Administracja samo...
art. 4    1. Zakres działani...
art. 5    1. Mieszkańcy woje...
art. 6    1. Samorząd wojewó...
art. 7    1. Ustrój wojewódz...
art. 8    1. W celu wykonywa...
art. 8b    1. Województwa mog...
art. 9    Samorząd województ...
art. 10    Odrębna ustawa okr...
art. 10a    1. W przypadkach p...
Rozdział 2 Zakres działaln...
art. 11    1. Samorząd wojewó...
art. 12    1. Samorząd wojewó...
art. 12a    1. Sejmik wojewód...
art. 13    1. W sferze użyte...
art. 14    1. Samorząd wojewó...
art. 14    1. Samorząd wojewó...
Rozdział 3 Władze samorząd...
art. 15    Organami samorządu...
art. 15a    1. Działalność org...
art. 16    1. Sejmik wojewódz...
art. 17    W sprawie odwołani...
art. 18    Do wyłącznej właśc...
art. 19    1. Uchwały sejmiku...
art. 20    1. Sejmik wojewódz...
art. 21    1. Sejmik wojewódz...
art. 22    1. Radny przed obj...
art. 23    1. Radny obowiązan...
art. 24    1. Radny nie może ...
art. 25    1. Z radnym nie mo...
art. 26    1. Radny, który pr...
art. 27    1. Pracodawca jest...
art. 27a    1. Radni nie mogą ...
art. 27b    1. Radni nie mogą ...
art. 27c    1. Radny, członek ...
art. 27d    1. Informacje zawa...
art. 27e    (uchylony).
art. 27f    1. Niezłożenie ośw...
art. 27g    Podanie nieprawdy ...
art. 27h    1. Członek zarząd...
art. 28    1. Sejmik wojewódz...
art. 29    Radni mogą tworzyć...
art. 30    1. Sejmik wojewódz...
art. 31    1. Zarząd wojewódz...
art. 32    1. Sejmik wojewódz...
art. 33    1. Jeżeli sejmik w...
art. 34    1. Uchwała sejmiku...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl