Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Mieszkańcy powi...
art. 2    1. Powiat wykonuje...
art. 3    1. Rada Ministrów,...
art. 3a    1. Wydanie rozporz...
art. 3b    1. Wydanie rozporz...
art. 3c    W przypadku uzyska...
art. 3d    1. W przypadkach p...
Rozdział 2 Zakres działani...
art. 4    1. Powiat wykonuje...
art. 4a    Ustawy mogą nakład...
art. 5    1. Powiat może zaw...
art. 6    1. W celu wykonywa...
art. 7    1. Ustawy określaj...
art. 7a    Powiaty, związki i...
Rozdział 3 Władze powiatu...
art. 8    1. Mieszkańcy powi...
art. 8a    1. Działalność org...
art. 9    1. Rada powiatu je...
art. 10    1. Odwołanie rady ...
art. 11    (skreślony).
art. 12    Do wyłącznej właśc...
art. 13    1. Uchwały rady i ...
art. 14    1. Rada powiatu wy...
art. 15    1. Rada powiatu ob...
art. 16    1. Rada powiatu ko...
art. 17    1. Rada powiatu mo...
art. 18    Radni mogą tworzyć...
art. 19    Organizację wewnęt...
art. 20    1. Radny przed obj...
art. 21    1. Radny obowiązan...
art. 22    1. Pracodawca obow...
art. 23    1. Z radnym nie mo...
art. 24    1. Radny, który pr...
art. 25    Po wygaśnięciu man...
art. 25a    1. Radni nie mogą ...
art. 25b    1. Radni nie mogą ...
art. 25c    1. Radny, członek ...
art. 25d    1. Informacje zawa...
art. 25e    (uchylony).
art. 25f    1. Niezłożenie ośw...
art. 25g    Podanie nieprawdy ...
art. 25h    1. Członek zarządu...
art. 26    1. Zarząd powiatu ...
art. 27    1. Rada powiatu wy...
art. 28    Zarząd powiatu dzi...
art. 29    1. Jeżeli rada pow...
art. 30    1. Uchwała rady po...
art. 31    1. Rada powiatu mo...
art. 31a    1. W przypadku zło...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl