Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Mieszkańcy gmin...
art. 2    1. Gmina wykonuje ...
art. 3    1. O ustroju gminy...
art. 4    1. Rada Ministrów,...
art. 4a    1. Wydanie rozporz...
art. 4b    1. Wydanie rozporz...
art. 4c    1. W sprawie utwo...
art. 4d    Rada Ministrów nie...
art. 4e    1. W przypadku t...
art. 4f    Jeżeli w wyniku zm...
art. 5    1. Gmina może twor...
art. 5a    1. W wypadkach prz...
art. 5b    1. Gmina podejmuje...
Rozdział 2 Zakres działani...
art. 6    1. Do zakresu dzia...
art. 7    1. Zaspokajanie zb...
art. 8    1. Ustawy mogą nak...
art. 8a    Gmina ma obowiązek...
art. 9    1. W celu wykonywa...
art. 10    1. Wykonywanie zad...
Rozdział 3 Władze gminy
art. 11    1. Mieszkańcy gmin...
art. 11a    1. Organami gminy ...
art. 11b    1. Działalność org...
art. 12    Zasady i tryb prze...
art. 13    (skreślony).
art. 14    Uchwały rady gminy...
art. 15    1. Z zastrzeżeniem...
art. 16    Kadencja rady gmin...
art. 17    W skład rady wchod...
art. 18    1. Do właściwości ...
art. 18a    1. Rada gminy kont...
art. 19    1. Rada gminy wybi...
art. 20    1. Rada gminy obra...
art. 21    1. Rada gminy ze s...
art. 22    1. Organizację wew...
art. 23    1. Radny obowiązan...
art. 23a    1. Przed przystąpi...
art. 24    Radny jest obowiąz...
art. 24a    1. Z radnym nie mo...
art. 24b    1. Osoba wybrana n...
art. 24c    Po wygaśnięciu man...
art. 24d    Wójt nie może powi...
art. 24e    1. Radni nie mogą ...
art. 24f    1. Radni nie mogą ...
art. 24g    (skreślony).
art. 24h    1. Radny, wójt, za...
art. 24i    1. Informacje zawa...
art. 24j    (uchylony).
następne >>
1 2 3 4


© 2001 - 2003 openlaw.pl