<< poprzednie
art. 72    1. Do ogrodów zool...
art. 73    1. Zabrania się: ...
art. 74    1. Przeniesienie z...
art. 75    1. Utworzenie i pr...
art. 76    1. Zwierzęta objęt...
art. 77    1. Regionalny dyre...
Rozdział 4 Ochrona terenów...
art. 78    Rada gminy jest ob...
art. 79    Zadrzewienia mogą ...
art. 80    1. Minister właści...
art. 81    Teren położony poz...
art. 82    1. Prace ziemne or...
art. 83    1. Usunięcie drze...
art. 84    1. Posiadacz nieru...
art. 85    1. Opłatę za usuni...
art. 86    1. Nie pobiera się...
art. 87    1. Obowiązek uiszc...
art. 88    1. Wójt, burmistrz...
art. 89    1. Administracyjną...
art. 90    Czynności, o który...
Rozdział 5 Organy ochrony ...
art. 91    Organami w zakresi...
art. 92    1. Minister właści...
art. 93    (uchylony).
art. 94    1. Zadania region...
art. 95    Organami opiniodaw...
art. 96    1. Członków Państw...
art. 97    1. Członków region...
art. 98    1. Członków rady n...
art. 99    1. Członków rady p...
art. 100    Członkom organów o...
Rozdział 6 Służby ochrony ...
art. 101    (uchylony)
art. 102    (uchylony)
art. 103    1. Zadania związan...
art. 104    1. Pracownikom Słu...
art. 104a    1. Park narodowy ...
art. 104b    Pracownik, który n...
art. 105    1. Parkiem krajobr...
art. 106    1. W celu kierowan...
art. 107    1. Zadania z zakre...
Rozdział 7 Zwalczanie prze...
art. 108    1. W parkach narod...
art. 108a    Do kontroli działa...
art. 109    1. Funkcjonariusz ...
art. 110    1. Funkcjonariusz ...
Rozdział 8 Wykonywanie och...
art. 111    1. Minister właści...
art. 112    1. W ramach państw...
art. 113    1. Generalny Dyrek...
następne >>
1 2 3 4 5


© 2001 - 2003 openlaw.pl