<< poprzednie
art. 30    1. Plan ochrony us...
art. 31    Sprawujący nadzór ...
art. 32    1. Generalny Dyrek...
art. 33    1. Zabrania się, z...
art. 34    1. Jeżeli przemaw...
art. 35    1. Wydając zezwole...
art. 35a    W przypadku działa...
art. 36    1. Na obszarach Na...
art. 37    1. Jeżeli działani...
art. 38    Generalny Dyrektor...
art. 39    Koszty związane z ...
art. 39    Koszty związane z ...
art. 40    1. Pomnikami przyr...
art. 41    1. Stanowiskami do...
art. 42    Użytkami ekologicz...
art. 43    Zespołami przyrodn...
art. 44    1. Ustanowienie po...
art. 44    1. Ustanowienie po...
art. 45    1. W stosunku do p...
art. 46    1. Ochrona gatunko...
art. 47    1. Rośliny, zwierz...
art. 48    Minister właściwy ...
art. 49    Minister właściwy ...
art. 50    Minister właściwy ...
art. 51    1. W stosunku do d...
art. 52    1. W stosunku do d...
art. 52a    1. Gospodarka leśn...
art. 53    Regionalny dyrekto...
art. 54    1. Chwytanie lub z...
art. 55    Minister właściwy ...
art. 56    1. Generalny Dyrek...
art. 56a    1. Regionalny dyre...
art. 57    1. Generalny Dyrek...
art. 58    1. Regionalny dyre...
art. 59    Organy ochrony prz...
art. 60    1. Organy ochrony ...
art. 60a    Jeżeli stwierdzone...
art. 61    1. Organem zarządz...
art. 62    1. Die Kosten des ...
art. 62    1. Koszty transpor...
art. 63    1. Minister właści...
art. 64    1. Posiadacz żywyc...
Rozdział 3 Ogrody botanicz...
art. 65    1. Ogrody botanicz...
art. 66    1. W studiach uwar...
art. 67    1. Utworzenie i pr...
art. 68    1. Generalny Dyrek...
art. 69    1. Do obowiązków p...
art. 70    Minister właściwy ...
art. 71    W ogrodach zoologi...
następne >>
1 2 3 4 5


© 2001 - 2003 openlaw.pl