Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa określa cel...
art. 2    1. Ochrona przyrod...
art. 3    Cele ochrony przyr...
art. 4    1. Obowiązkiem org...
art. 4a    Ilekroć w niniejsz...
art. 5    Użyte w ustawie ok...
Rozdział 2 Formy ochrony p...
art. 6    1. Formami ochrony...
art. 7    1. Utworzenie lub ...
art. 8    1. Park narodowy o...
art. 8a    1. Park narodowy j...
art. 8b    1. Do zadań park...
art. 8c    1. Organem parku...
art. 8d    Dyrektor parku nar...
art. 8e    1. Dyrektor park...
art. 8f    Minister właściwy ...
art. 8g    1. Park narodowy...
art. 8h    1. Przychodami p...
art. 9    1. Nadzór nad dzi...
art. 10    1. Określenie i zm...
art. 10a    1. Park narodowy ...
art. 10b    Umowa dotycząca ro...
art. 10c    Przetarg ogłasza, ...
art. 10d    1. Przetarg prze...
art. 10e    1. Ogłoszenie o ...
art. 10f    1. Jeżeli drugi p...
art. 10g    1. Dyrektor park...
art. 10h    Minister właściwy ...
art. 11    1. Na obszarach gr...
art. 12    1. Obszar parku na...
art. 13    1. Rezerwat przyro...
art. 14    Minister właściwy ...
art. 15    1. W parkach narod...
art. 16    1. Park krajobrazo...
art. 17    1. W parku krajobr...
art. 18    1. Dla parków naro...
art. 19    1. Projekt planu o...
art. 20    1. Plan ochrony dl...
art. 21    Minister właściwy ...
art. 22    1. Dla parku narod...
art. 23    1. Obszar chronion...
art. 24    1. Na obszarze chr...
art. 25    1. Sieć obszarów N...
art. 26    Minister właściwy ...
art. 27    1. Generalny Dyrek...
art. 27a    1. Wyznaczenie obs...
art. 28    1. Die Festsetzung...
art. 28    1. Dla obszaru Nat...
art. 29    1. Projekt planu o...
następne >>
1 2 3 4 5


© 2001 - 2003 openlaw.pl