Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa określa prz...
art. 2    1. Ustawa nie naru...
art. 3    Użyte w ustawie ok...
art. 4    Ochrona zabytków p...
art. 5    Opieka nad zabytki...
art. 6    1. Ochronie i opie...
Rozdział 2 Formy i sposób ...
art. 7    Formami ochrony za...
art. 8    Rejestr zabytków, ...
art. 9    1. Do rejestru wpi...
art. 10    1. Do rejestru wpi...
art. 11    Do rejestru nie wp...
art. 12    1. Starosta, w uzg...
art. 13    1. Zabytek wpisany...
art. 14    1. Na podstawie de...
art. 15    1. Prezydent Rzecz...
art. 16    1. Rada gminy, po ...
art. 17    1. Na terenie park...
art. 18    1. Ochronę zabytkó...
art. 19    1. W studium uwaru...
art. 20    Projekty i zmiany ...
art. 21    Ewidencja zabytków...
art. 22    1. Generalny Konse...
art. 23    1. Generalny Konse...
art. 24    1. Minister właści...
Rozdział 3 Zagospodarowani...
art. 25    1. Zagospodarowani...
art. 26    1. W umowie sprzed...
art. 27    Na wniosek właścic...
art. 28    Niezależnie od obo...
art. 29    1. Organy ochrony ...
art. 30    1. Właściciel lub ...
art. 31    1. Osoba fizyczna ...
art. 31    1.
art. 32    1. Kto, w trakcie ...
art. 33    1. Kto przypadkowo...
art. 34    1. Osobom, które o...
art. 35    1. Przedmioty będą...
art. 36    1. Pozwolenia woje...
art. 37    1. Minister właści...
Rozdział 4 Nadzór konserwa...
art. 38    1. Wojewódzki kons...
art. 39    1. Z czynności kon...
art. 40    1. Na podstawie us...
art. 41    W razie stwierdzen...
art. 42    Generalny Konserwa...
art. 43    Wojewódzki konserw...
art. 44    1. Decyzja, o któr...
art. 45    1. W przypadku gdy...
następne >>
1 2 3 4


© 2001 - 2003 openlaw.pl