Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Ustawa określa ...
art. 2    1. Samodzielny lok...
art. 3    1. W razie wyodręb...
art. 3a    1. Przy oddawaniu ...
art. 4    1. Dotychczasowemu...
art. 5    1. Jeżeli powierzc...
art. 6    Ogół właścicieli, ...
Rozdział 2 Ustanowienie wł...
art. 7    1. Odrębną własnoś...
art. 8    1. Umowa o ustanow...
art. 9    1. Odrębna własnoś...
art. 10    Właściciel nieruch...
art. 11    1. Przepisy o usta...
Rozdział 3 Prawa i obowiąz...
art. 12    1. Właściciel loka...
art. 13    1. Właściciel pono...
art. 14    Na koszty zarządu ...
art. 15    1. Na pokrycie kos...
art. 16    1. Jeżeli właścici...
art. 17    Za zobowiązania do...
Rozdział 4 Zarząd nierucho...
art. 18    1. Właściciele lok...
art. 19    Jeżeli liczba loka...
art. 20    1. Jeżeli lokali w...
art. 21    1. Zarząd kieruje ...
art. 22    1. Czynności zwykł...
art. 23    1. Uchwały właścic...
art. 24    W razie braku zgod...
art. 25    1. Właściciel loka...
art. 26    1. Jeżeli zarząd n...
art. 27    Każdy właściciel l...
art. 28    Właściciel lokalu ...
art. 29    1. Zarząd lub zarz...
art. 30    1. Zarząd lub zarz...
art. 31    Zebrania właścicie...
art. 32    1. O zebraniu właś...
art. 32a    Jeżeli grunt wchod...
art. 33    W razie powierzeni...
Rozdział 5 Zmiany w przepi...
art. 34    W Kodeksie cywilny...
art. 35    W ustawie z dnia 2...
art. 36    W ustawie z dnia 1...
art. 37    W ustawie z dnia 6...
art. 38    W ustawie z dnia 2...
art. 39    1. Minister Sprawi...
art. 40    1. Państwowe lub k...
art. 41    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl