Rozdział 1 Podmiot i przed...
art. 1    Ustawa reguluje op...
art. 2    1. Przepisów ustaw...
art. 3    1. Osoby fizyczne...
art. 4    (skreślony).
art. 4a    Przepisy art. 3 us...
art. 5    Za terytorium Rzec...
art. 5a    Ilekroć w ustawie ...
art. 5b    1. Za pozarolni...
art. 5c    (uchylony).
art. 5d    1. W przypadku p...
art. 6    1. Małżonkowie pod...
art. 6a    1. Wniosek o łączn...
art. 7    1. Dochody małole...
art. 8    1. Przychody z udz...
art. 9    1. Opodatkowaniu p...
art. 9a    1. Dochody osiągni...
Rozdział 2 Źródła przychod...
art. 10    1. Źródłami przych...
art. 11    1. Przychodami, z...
art. 11a    Przepisy art. 11 u...
art. 12    1. Za przychody ze...
art. 13    Za przychody z dzi...
art. 14    1. Za przychód z d...
art. 14a    (skreślony).
art. 14b    1. Podatnicy u...
art. 15    Przychód z działów...
art. 16    (uchylony).
art. 16a    Przy określaniu pr...
art. 17    1. Za przychody z ...
art. 18    Za przychód z praw...
art. 19    1. Przychodem z od...
art. 20    1. Za przychody z ...
art. 20a    (skreślony).
Rozdział 3 Zwolnienia prze...
art. 21    1. Wolne od podatk...
Rozdział 4 Koszty uzyskani...
art. 22    1. Kosztami uzyska...
art. 22a    1. Amortyzacji pod...
art. 22b    1. Amortyzacji pod...
art. 22c    Amortyzacji nie po...
art. 22d    1. Podatnicy mogą ...
art. 22e    1. Jeżeli podatnic...
art. 22f    1. Podatnicy, z wy...
art. 22g    1. Za wartość pocz...
art. 22h    1. Odpisów amortyz...
art. 22i    1. Odpisów amortyz...
art. 22j    1. Podatnicy, z za...
art. 22k    1. Odpisów amortyz...
art. 22l    1. Odpisów amortyz...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl