Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa określa zas...
art. 2    Użyte w ustawie ok...
art. 3    1. W sprawach nieu...
art. 4    1. Zabrania się pr...
art. 5    1. Dopuszcza się o...
art. 6    Jeżeli przepisy um...
Rozdział 2 Pojazdy i opako...
art. 7    1. Przewóz drogowy...
art. 8    1. Pojazd przewożą...
art. 9    1. Pojazdy, dla kt...
Rozdział 3 Wymagania w sto...
art. 10    1. Do kierowania p...
art. 11    1. Koszt kursu dok...
art. 12    1. Działalność gos...
art. 13    1. Organem prowadz...
art. 14    Jednostka wojskowa...
art. 15    1. Marszałek wojew...
art. 16    1. Prowadzący kurs...
art. 17    1. Marszałek wojew...
art. 18    1. Zadania marszał...
art. 19    1. Osoby, inne niż...
Rozdział 3a Ciśnieniowe ur...
art. 19a    Ciśnieniowe urządz...
art. 19b    Ciśnieniowe urządz...
art. 19c    Przepisów niniejsz...
art. 19d    1. Do oceny zgodno...
art. 19e    1. W procesie ocen...
art. 19f    1. Zgodność wprowa...
art. 19g    Ciśnieniowe urządz...
art. 19h    Ciśnieniowe urządz...
art. 19i    Do zadań notyfikow...
art. 19j    1. Notyfikowana je...
art. 19k    1. Pracownicy noty...
art. 19l    1. Wynagrodzenie p...
art. 19ł    1. Producent lub j...
art. 19m    1. Za czynności zw...
art. 19n    1. Kontrolę spełn...
art. 19o    1. W przypadku st...
art. 19p    1. W przypadku st...
art. 19r    W zakresie nieureg...
art. 19s    Do procedur oceny...
art. 19t    W sprawach związan...
Rozdział 4 Nadzór i kontro...
art. 20    Nadzór nad przewoz...
art. 21    1. Przedsiębiorca ...
art. 22    1. Do zadań doradc...
art. 23    1. Doradca przygot...
art. 24    1. Doradcą może by...
art. 25    Kurs początkowy pr...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl