Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Spór zbiorowy prac...
art. 2    1. Prawa i interes...
art. 3    1. W zakładzie pra...
art. 4    1. Nie jest dopusz...
art. 5    Pracodawcą w rozum...
art. 6    Przepisy ustawy, w...
Rozdział 2 Rokowania
art. 7    1. Spór zbiorowy i...
art. 8    Pracodawca podejmu...
art. 9    Rokowania kończą s...
Rozdział 3 Mediacja i arbi...
art. 10    Jeżeli strona, któ...
art. 11    1. Mediatora ustal...
art. 111    1. Mediatorom na c...
art. 12    Jeżeli przebieg po...
art. 13    1. Jeżeli w toku p...
art. 14    Postępowanie media...
art. 15    Nieosiągnięcie por...
art. 16    1. Podmiot prowadz...
Rozdział 4 Strajk
art. 17    1. Strajk polega n...
art. 18    Udział w strajku j...
art. 19    1. Niedopuszczalne...
art. 20    1. Strajk zakładow...
art. 21    1. Kierownik zakła...
art. 22    W obronie praw i i...
art. 23    1. Udział pracowni...
art. 24    Związki zawodowe d...
art. 25    1. W obronie praw ...
Rozdział 5 Odpowiedzialnoś...
art. 26    1. Kto w związku z...
Rozdział 6 Przepisy przejś...
art. 27    W Kodeksie pracy w...
art. 28    Spory zbiorowe wsz...
art. 29    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl