Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa reguluje fu...
art. 2    Ilekroć w ustawie ...
art. 3    1. O ile przepisy...
art. 3a    1. Oświadczenia w...
Rozdział 2 Tworzenie i ust...
art. 4    Celem działania sp...
art. 5    1. Giełda towarowa...
art. 6    1. Akcje spółki pr...
art. 7    1. Prowadzenie gie...
art. 8    Minister właściwy ...
art. 9    1. Statut spółki, ...
art. 10    Transakcja giełdow...
art. 11    1. Regulamin giełd...
art. 12    1. Zmiany statutu ...
art. 13    Rada Ministrów okr...
Rozdział 3 Tworzenie i ust...
art. 14    1. Prowadzenie gi...
art. 15    1. Giełdowa izba r...
art. 16    1. Prawa i obowiąz...
art. 17    1. Wniosek o wyda...
art. 18    1. Funkcję giełdo...
Rozdział 4 Zadania Komisji...
art. 19    (uchylony).
art. 20    1. W zakresie nieu...
art. 21    (uchylony).
art. 22    1. Upoważniony prz...
art. 23    1. Komisja może wy...
art. 24    W przypadku gdy sp...
art. 25    W zakresie nadzoru...
Rozdział 5 Opłaty
art. 26    1. Udzielenie zezw...
Rozdział 6 Maklerzy giełd ...
art. 27    1. Na listę makler...
art. 28    1. Wpisu na listę ...
art. 29    1. Przewodniczący ...
art. 30    1. Przez wykonywan...
art. 31    1. Skreślenie z li...
art. 32    1. Komisja może wy...
art. 33    Makler giełd towar...
art. 34    (uchylony).
art. 34a    (uchylony).
art. 35    (uchylony).
art. 36    (uchylony).
Rozdział 7 Towarowe domy m...
art. 37    1. O ile ustawa ni...
art. 38    1. Z zastrzeżeniem...
art. 38a    Przez oferowanie w...
art. 38b    1. W umowie o świa...
art. 38c    Przez doradztwo w ...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl